Informatica

op het Griftland College

Pak die kans!

Over het belang van het vak informatica bestaat geen enkele twijfel. Economisch gezien is de IT-sector in Nederland één van de weinig sectoren waar voortdurend volop kansen liggen. In het verleden was informatica een op zich staande wetenschap. Tegenwoordig is er nauwelijks nog een wetenschapsgebied te vinden waarin informatica en computeralgoritmes geen hoofdrol spelen. Het is daarom dan ook belangrijk dat zo veel mogelijk leerlingen een gelegenheid krijgen om kennis te maken met dit vak.


Ons aanbod

Het Griftland College biedt leerlingen in de bovenbouw havo en vwo met het examenvak informatica hiertoe een ideale mogelijkheid. Met een breed aanbod aan onderwerpen wordt een realistisch beeld geschetst van wat informatica inhoudt. Met ingang van het schooljaar (2018-2019) wordt gewerkt met een vernieuwd onderwijsprogramma. Dit aanbod bestaat uit een kernprogramma dat door alle leerlingen wordt gevolgd. Daarnaast zijn er jaarlijks twee keuzemodules, waarbij leerlingen een keuze kunnen maken uit minimaal drie wezenlijk verschillende onderwerpen. Op deze manier volgt iedere leerling een programma dat goed aansluit bij zijn of haar kwaliteiten, interesses en mogelijke vervolgopleiding.

close

Geen cijfers, maar studiepunten

Iedere leerroute bestaat uit een flink aantal lesmodules. Een leerling verdient studiepunten zodra een lesmodule wordt afgesloten met voldoende resultaat. Het afsluiten van een module met een excellent resultaat levert bonuspunten op. Het eindcijfer wordt bepaald door het totaal behaald aantal punten. Extra modules leveren extra punten (en dus een hoger eindcijfer) op.


Flexibele lesuren

In  de vierde klas volgen leerlingen één uur per week een (vast geroosterd) klassikaal lesuur. Daarnaast schrijven leerlingen zich iedere week voor minstens één 'flexuur' in. Vijfde en zesde klassers hebben helemaal geen vaste lesuren meer; zij moeten wekelijks minimaal twee flexuren besteden aan informatica. Leerlingen werken overwegend individueel of in projectgroepjes. Aan het eind van ieder lesuur wordt in een logboek genoteerd aan welk onderwerp in dat uur is gewerkt en wat het bereikte eindresultaat is. Daarnaast noteren leerlingen één keer per week in het logboek wat er buiten de lesuren om is gedaan voor informatica. Op deze manier is het voor leerlingen glashelder wat de geleverde inspanning is gedurende een bepaalde periode.